Screenshot 2017-09-29 09.23.05
Terapi  |  KBT  |  ACT  |  Mindfulness  |  Utredningar  |  Stresshantering  |  Chefscoachning I Handledning  |  Utbildning  |  Resor

VÄLKOMMEN

Hej!

Varmt välkommen!
Känner du dig stressad, orolig, mår psykiskt dåligt, kommit in i destruktiva mönster, vill prata ut i lugn och ro eller få konkreta redskap så ska jag försöka hjälpa dig/er.

Jag har i 20 år arbetat som legitimerad psykolog och jag har fått möjlighet att jobba inom olika  områden för att få ett helhetsperspektiv.  Jag har min grund i  Kognitiv beteendeterapi (KBT) och arbetar idag  mer och mer med  Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Jag jobbar med  privatpersoner och par, med chefer och grupper. och anlitas för terapi, psykologbedömningar, ledarskapsutveckling, stresshantering, mental träning,  handledning, utbildning, och utredning. Jag försöker alltid anpassa mitt tillvägagångssätt så att varje individ får ett skräddarsytt upplägg. 

Bakgrund
Jag läste psykologi i Uppsala och blev legitimerad år 2000. Jag har därefter haft föremånden att få jobba inom många områden såsom bland annat inom psykiatrin, inom ungdomsvård, missbruksvård, samt företagshälsovård. Då jag alltid varit mycket intresserad av psykologi och av hjärnan började jag 2010 specialisera mig inom neuropsykologi och blev klar 2016. Just nu arbetar jag med att ta fram ett träningspaket med konkreta mentala redskap som vi alla kan ha glädje av för att hålla oss hållbara i en stressad värld. Min tanke är att komma ut till behandlingshem, skolor och företag och erbjuda människor redskap för mental styrka och hållbarhet.

Du som privatperson eller chef är varmt välkommen att höra av dig!

 

TJÄNSTER

Terapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Handledning
Tar emot handledningsgrupper på Riddargatan centralt i Stockholm och åker ut till kund

Utbildningar och föreläsningar
Utbildningar skräddarsys efter behov. 
"Den hållbara individen, den hållbara organisationen".

Utredningar
Psykologutredningar
Neuropsykiatriska utredningar (ADHD/Asperger)
Arbetsförmågebedömningar


Publicerad vetenskaplig artikel
 https://www.dovepress.com/article_33947.t7294557

 

KONTAKT

Gabriella Svanberg
Leg. Psykolog / Specialist i neuropsykologi


E-post: gabriella@gabriellasvanberg.se
Mobil: 070 - 622 55 54

Adress till privat mottagning: Riddargatan 70

Pris: 1300 per timma

 Nyckelord:
 •  - stress/utmattning
 •  - ångest/panikångest
 •  - social fobi och andra fobier
 •  - hälsoångest
 •  - riskbruk/missbruk
 •  - ätstörningar
 •  - ADHD/Asperger
 •  - relationsproblem
 •  - perfektionism
 •  - självskadebeteende
 •  - trauma